تبلیغات

=| - نمایش آرشیو ها

انقدر گریه کرده ام که یخ شده ام ، کسی نمیتواند مرا بسوزاند !