تبلیغات

=| - بـــالـابر

انقدر گریه کرده ام که یخ شده ام ، کسی نمیتواند مرا بسوزاند !

بـــالـابر

جمعه 3 آبان 1392 11:54 ق.ظ

نویسنده : Ayla =|
ارسال شده در: ~تــعجبــی~ ، ~عکس~ ،
بالابر آوردم
همه رو هم خودم ساختم تهمت مهمت=نداریم
این سری از تیلور سوئیفت و دمی لواتو جونمه
اگه نتونستی کدش رو کپی کنی بهم بگو کـدش رو بهــــت بدم
هر کی دزدی کنه اسمش میره رو پســــت ثابـت
دو تا اینجا بقیه تو ادامه
demi_lovato_png_by_rachelle173-d51mljf - copy.png
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://upload7.ir/images/69613210988627802758.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://crazy-quirky.mihanblog.com">بالا</a></h1></div>
png_taylor_swift_by_milipng-d41x1oo - copy.png
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://upload7.ir/images/74202250113238461207.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://crazy-quirky.mihanblog.com">بالا</a></h1></div>


demi_lovato_png_1_by_leaaaaaaa-d3i1px1 - copy.png
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://upload7.ir/images/15793093139549142367.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://crazy-quirky.mihanblog.com">بالا</a></h1></div>
gfdc copy - copy.png
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://upload7.ir/images/33133473756268282369.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://crazy-quirky.mihanblog.com">بالا</a></h1></div>


demi_lovato_png__02_by_mist_tutorials_d5gz3ke_by_waterfairy123-d685j9t - copy.png
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://upload7.ir/images/56608125721929014823.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://crazy-quirky.mihanblog.com">بالا</a></h1></div>
taylor_swift_png_by_sweetteens-d4sfk05 - copy.png
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://upload7.ir/images/60338247221019688026.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://crazy-quirky.mihanblog.com">بالا</a></h1></div>

نــظر: میخــوای؟
آخرین ویرایش: جمعه 3 آبان 1392 11:55 ق.ظ