تبلیغات

=| - ~لوگو ها~

انقدر گریه کرده ام که یخ شده ام ، کسی نمیتواند مرا بسوزاند !